Matawalu

Peni Matawalu

Playing Record 2016/2017 Fijian Under 20 [4 caps] 2017/2019 Fijian Warriors [8 caps] 2017/2019 Fijian Drua [8 caps] 2019 Fijian Barbarians 2020 Flying Fijians